Terepgyakorlat vezetés

Szakfelelős
Dr. Szoboszlai Katalin tanszékvezető főiskolai docens
 
A képzés célja
A szociális képzések számára terephelyként szolgáló intézményekben dolgozó szakemberek felkészítése a szociális képzések hallgatói számára a gyakorlatok vezetésére, irányítására, értékelésére. A képzés eredményeként a szakemberek képessé válnak a szakmai és módszertani ismeretek oktatására, szakmai gyakorlatok magas színvonalú vezetésére a képzőintézménnyel való partneri együttműködésben. 
 
Ki terepgyakorlat-vezető szakember?
A terepgyakorlat-vezető olyan gyakorlatvezetésre felkészült szakképzett szociális szakember, aki rendelkezik mindazon ismeretekkel és képességekkel, amelyek szükségesek a terepgyakorlat-vezetéshez a külső intézményi gyakorlaton. A terepgyakorlat-vezető a szociális képzésben tanulók gyakorlatának oktatója az intézményben.
 
A terepgyakorlat-vezető képes:
  • A terepgyakorlat szakszerű megtervezésére
  • A szolgáltatások és a munkatevékenységek bemutatására és megszervezésére
  • Elősegíteni a hallgatók számára a gyakorlati tapasztalatok megszerzését
  • A hallgatók szakmai fejlődését támogatni
  • Gyakorlati képzés fejlesztésében részt vállalni
  • Közvetíteni az oktatói és vezetői tevékenységen, valamint a szakmai modellnyújtáson keresztül a képzés hallgatói számára a hivatás gyakorlásához szükséges ismereteket, értékeket, kompetenciákat
  • Segíteni a hallgatók szakmai készségeinek és képességeinek fejlesztését, erősíteni szakmai identitásukat, erősíteni hivatástudatukat
  • Támogatni a hallgatókat az elméleti és gyakorlati ismereteik integrálásában
A képzés költségtérítéses formában indul. A képzés 2 féléves, a hallgatók 60 kreditet teljesítenek. A képzés szakdolgozattal és záróvizsgával fejeződik be.
 
A szak titkárságának elérhetősége