TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK

 

A tanszék jogelődje, Alkalmazott Társadalom- és Egészségtudományi Tanszék néven, 2000-ben jött létre a Debreceni Egyetem integrációját követően. Azóta, a kar strukturális átalakításait követve többször változott, mind elnevezését, mind oktatói összetételét érintően, jelenlegi összetételében 2010 óta működik dr. Fábián Gergely vezetésével. A tanszék munkatársai a társadalomtudományok területéről a szociológia, a szociálpolitika és a jogi ismeretek oktatását végzik, a kar alapképzéseiben és mesterszakjain, valamint közreműködnek a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola egyes programjainak oktatásában is.
 
Tanszékvezető:
 • Dr. Fábián Gergely
Tagjai:
 • Rusinné Dr.Fedor Anita
 • Dr. Ludescher Gabriella
 • Dr. Jóna György
 • Dr. Marsi Edit

További oktatóink és külső munkatársaink:

 • Dr. Sipos László (megyei főügyészhelyettes, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség)
 • Dr. Mádi Sarolta 
Oktatási profil:
A tanszék munkatársai a kar alapképzéseiben, mesterszakjain és szakirányú továbbképzési szakjain, a Szociális Szakvizsga rendszerében oktatnak szociológiai, szociálpolitikai, gazdaságtudományi és jogi ismereteket, mind az egészségtudományi, mind a társadalomtudományi képzésekben. A tanszék vezetője akkreditált témavezetője a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori iskolájának, kurzusokat tart a doktori iskola Szociológia és társadalompolitika doktori programban. A tanszék munkatársai rendszeresen oktatnak külföldi egyetemeken is.
 
Tudományos profil:
Kutatások: A tanszék legrégebbi kutatási programja az 1993 óta létező LOSS (Local Organisation of Social Security) Project, amely hazai és nemzetközi együttműködésben valósul meg amerikai, német, angol, finn és cseh partnerekkel. A kutatás legújabb nemzetközi adatfelvételeit egy sikeres OTKA pályázat is támogatta 2010 és 2014 között. A tanszék helyi-regionális kutatásai közül kiemelkedő jelentőségű a 2008-ban alapított és a nyíregyházi lakosok életminőségét folyamatosan vizsgáló panel jellegű kutatássorozat, amely Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzatával közös program. 
 
Kiadványok:
A tanszék munkatársai tagjai a kar által alapított folyóiratok szerkesztőbizottságainak: Acta Medicinae et Sociologica, Párbeszéd. A tanszék vezetője tagja a Kontakt elnevezésű nemzetközi folyóirat editorial board-jának.  
 
Jegyzeteink:
 • Rusinné Fedor Anita: Egyensúlyban? A munkaerőpiaci karriertől a familiarizmusig. Debrecen University Press. 2015.
 • Sipos László: A gyámság joga. Debrecen University Press. 2014.
 • Tom Lawson-Toldi Andrea-Fábián Gergely: A szociális munka angol-magyar, magyar angol értelmező szótára. 2014. 
 • Fábián Gergely: Állapotfelmérő eszközök az idősgondozásban. Debrecen University Press. 2014.
 • Sipos László: A közhasznú szervezetek joga. Debrecen University Press. 2013.
 • Sipos László: A gyermek és a bűn. Debrecen University Press. 2012.
 • Fábián Gergely-Hüse Lajos-Pornói Imre-Szoboszlai Katalin: Módszertani kézikönyv tereptanároknak. Bessenyei Kiadó. 2011.
 • Bódi Ferenc-Fábián Gergely: Helyi szociális ellátórendszer Magyarországon. Debrecen University Press. 2011.
 • Thomas R. Lawson-Fábián Gergely: Szociális munka az egészségügyben- Social Work in Health Care. University of Louisville-Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar. Egészségügyi Szociális Munka Könyvtára II. 2009.
 • Sipos László: Az alapítványok joga. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar. 2008.
 • Sipos László: A társadalmi szervezetek joga. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar. 2006.
 • Marsi Edit: Munkajog. Krúdy Könyvkiadó. 2006.
 • Imre Sándor –Fábián Gergely: Őszülő társadalmak. Az Egészségügyi Szociális Munka Könyvtára I. Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. 2006. 
 • Sipos László: Fejezetek a gyámság és a gyámügy jogtörténetéből. Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. 2004.
Kapcsolatok:
 • Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola,
 • MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont,
 • University of Louisville (USA),
 • University of Alabama (USA),
 • Capital University (USA),
 • FH-Campus Wien (Ausztria),
 • Hochschule München (Németország),
 • Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Németország),
 • University of Trnava (Szlovákia),
 • University of Ostrava (Csehország),
 • University of Silesia (Lengyelország),
 • University of Oulu (Finnország),
 • University of South-Bohemia (Csehország),
 • Babes-Bolyai Tudományegyetem (Románia).