SZOCIÁLIS MUNKA TANSZÉK

SZOCIÁLIS MUNKA TANSZÉK
 
A tanszék újbóli létesítésére 2013-ban került sor a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karon. A tanszék feladatának tekinti a szociális munka elméleti és gyakorlati oktatását, a képzésfejlesztést, alkalmazott kutatások megvalósítását és publikációk készítését. 
 
Tanszékvezető:
  • Dr. Szoboszlai Katalin főiskolai docens
Tagjai:
  • Dr. Hüse Lajos főiskolai docens
  • Balogh Erzsébet főiskolai tanársegéd
  • Fucskó Mónika főiskolai tanársegéd
 
További oktatóink és külső munkatársaink: 
A szakmai gyakorlat oktatását terepgyakorlat-vezetők végzik a külső gyakorlati intézményekben. A tanszék 70 külső gyakorlati intézménnyel van kapcsolatban, és 110 terepgyakorlat-vezetővel dolgozik a kar szociális képzéseiben.
  
Oktatási profil
A tanszék munkatársai a kar felsőoktatási szakképzésében, alapképzéseiben, mesterszakjain és szakirányú továbbképzési szakjain oktatnak szociális munka, szociálpolitika ismereteket, és vezetnek gyakorlati szemináriumokat. A tanszék oktatói részt vesznek a szociális szakvizsgára történő felkészítő és vizsgáztató munkában. Nemzetközi kapcsolataink lehetőséget adnak oktatói és kutatói munkára a partnerintézményekben. 
A tanszék oktatói tutorálási és oktatási munkát végeznek a Verzár Frigyes Szakkollégiumban és az Evangélikus Roma Szakkollégiumban.
 
Tudományos profil
Kutatások: 
A tanszék kutatásai a leszakadó társadalmi rétegekhez és a szociális munka területeihez kapcsolódnak. A tanszék oktatói a hajléktalanság, a prostitúció, a droghasználat, a gyermek-és ifjú korosztályok problémái, a fogyatékosok, a szociális képzés kutatásában tevékenykednek.
A tanszék oktatói alapító tagjai a kar Szociális Munka Kutatórészlegének. A tanszék vezetője a kutatórészleg helyettes vezetője.
A tanszék oktatói rendszeresen közreműködnek a „Nyíregyháza életminősége” háztartás panelkutatás eredményeinek feldolgozásában és publikálásában.
 
Kiadványok
A tanszék munkatársai tagjai a kar által alapított folyóiratok szerkesztőbizottságainak: Acta Medicinae et Sociologica, Párbeszéd szociális munka folyóirat. A tanszék vezetője a Párbeszéd szociális munka folyóirat főszerkesztője.
 
Publikációk
A tanszék oktatóinak publikációi megtalálhatók az iDEa Tudóstérben a Debreceni Egyetem kutatóinak profil-adatbázisában, valamint a Magyar Tudományos Művek Tárában.
 
Kapcsolatok
Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség), Szociális Szakmai Szövetség. Több oktatónk az MTA Köztestületi tagja. Oktatóink szakmai szervezeteknek és tudományos társaságoknak is tagjai.