Szociális Munka Kutatócsoport

Szociális Munka Kutatócsoport
 
Bemutatkozás
A kutatóközpont a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális Munka Tanszék és Társadalomtudományi Tanszék oktatóiból alakult meg 2014-ben. A kutatóközponthoz csatlakozhat más kari, egyetemi tanszék oktatója, kutatója és külföldi partnerintézmény oktatója, kutatója.
 
A kutatóközpont tevékenységei:
- Szociális munka kutatása a tudományterület, az elmélet és a gyakorlat fejlődése érdekében
- Interprofesszionális kutatások a szociális munka és más professziók közös kutatása
- Szociális munka módszertan és kutatásmódszertan fejlesztése
- Képzés, továbbképzés a módszertani fejlesztések továbbadására
- Kiadványok, könyvek megjelentetése
- Pályázatok és projektek megvalósítása
 
A kutatóközpont vezetője tudományos fokozattal rendelkező személy, akinek tudományos eredményei, publikációi igazolják a kutatóközpont vezetői alkalmasságot. A kutatóközpont vezetője az alapító tanszékek egyikéről kerül ki, helyettese a másik alapító tanszék oktatója, kutatója. A kutatóközpont vezetőjének és helyettesének megbízatása 3 évre szól. A vezetőt és a helyettest a dékán bízza meg a feladat ellátásával.
 
A kutatóközpont vezetői feladatait 2014 – 2017 között Dr. habil. Fábián Gergely tanszékvezető főiskolai tanár. Helyettes: Dr. Szoboszlai Katalin tanszékvezető főiskolai docens.
 
Kapcsolat: