Szociális munka és szociális gazdaság mesterszak (SOWOSEC)

Joint Degree – Nemzetközi Közös Képzés
 
Szakfelelős
 
Dr. Fábián Gergely tanszékvezető főiskolai tanár
 
A képzés célja
 
A képzés alapvető célja, hogy összhangot teremtsen a szociális segítő munka szakmai standardjai és a szociális gazdaság kihívásai között. A képzés célja, hogy a szociális szakma specifikációra építve sajátíttassa el a szociális gazdaság ismereteit, azaz a szakmai standardokra építve mutassa be a gazdasági-szervezeti és irányítási területnek a szociális szféra számára releváns szakmai ismereteit. További cél, hogy a végzettek alkalmasak legyenek a tudományos-empirikus kutatások elvégzésére és kiértékelésére, amelyekre alapozva új modelleket és koncepciókat képesek kidolgozni, nemcsak hazai környezetben, hanem nemzetközi összehasonlításban, igazodva az Európában lezajló változásokhoz.
Magyarországon kizárólag karunkon szerezhető meg ez a végzettség, amely abban is egyedülálló, hogy az előírt gyakorlat nemzetközi szakmai gyakorlat, amely a 9 partnerintézmény együttműködésében valósul meg:
 
FH Campus Wien – Ausztria
Fachhochschule München – Németország
University of Ostrava – Csehország
University of Trnava – Szlovákia
Babes-Bolyai University – Románia
University of Silesia – Lengyelország
University of Poitiers – Franciaország
Lucerne University of Applied Sciences and Arts – Svájc
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar – Magyarország
 
Ki az egészségügyi szociális munka szakember?
 
A mesterképzésben végzett szociális gazdaság szakembereket a munkaerő-piacon a szociális, az egészségügyi és humán szolgáltatások intézményei, szervezetei, állami, önkormányzati, egyházi intézmények, non-profit és for-profit szervezetek, szolgáltatások foglalkoztatják
 
A munkavállalás mellett hallgatóinkat felkészítjük a Bolognai képzési rendszer következő szintén történő továbbtanulásra. A mesterdiplomával rendelkezők jelentkezhetnek a Debreceni Egyetem Doktori Iskoláiba, így a Humán Tudományok Doktori Iskola programjaiba, ahol szakunk oktatói közül többen a doktori iskolai oktatói, témavezetői. A doktori tanulmányok elvégzésével hallgatóink elérhetik a PhD tudományos fokozatot, amivel oktatói és kutatói munkát végezhetnek a felsőoktatásban.
 
 
Konzultációs időpontok
 
Rendezvények