PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK

PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK
 
A tanszék történetének és tevékenységének rövid összefoglalása 
 
A tanszék formálisan 2000 -ben jött létre a karon, a kar első tanszék alapítási hullámában, Dr. Kiss János vezetésével, de már az alapításkor három pszichológus tagja volt a tanári karnak Dr. Bugán Antallal az élen és két éven belül tulajdonképpen már a mai létszámban működött, mint az intézmény legegységesebb oktatási teamje, mind az összetételt, mind pedig a tevékenységet tekintve.  A tanszék munkatársai 1990. szeptembere óta egységesen pszichológus végzettségű szakemberek, s képviselik a pszichológia különböző területeit. A kar, illetve jogelődei összes képzésében kidolgozzuk és oktatjuk a pszichológiai jellegű tantárgyakat, veszünk részt a vizsgázatásban és szakdolgozati témavezetésben és kari tudományos kutatómunkában. Az intézmény fennállása óta alkalmazásban álló munkatársak voltak: Dr. Bugán Antal (alapító tag), Vértesi Andrea (alapító tag), Kiss János (alapító tag), Dr. Szabó Csaba, Sass Judit, Horváth Andrea, Dobronyi Pálma, Dr. Táncos Judit, Perger Mónika, Oroszné Pál Zsuzsanna, Ács Anetta, Zolnai Erika, Varga Mónika, Dr. Kovács János Endre, Dr. Deckner Edit, Mohácsi Bernadett.
 
A tanszék jelenlegi munkatársai:
 
Tanszékvezető:
Tagjai:  

További óraadó oktatóink és külső munkatársaink:

  • Dr. Almássy Zsuzsa    
Demonstrátoraink:
Oktatási profil:
Elméleti (alapozó) pszichológiai tárgyak
Alkalmazott pszichológiai tárgyak
Klinikai pszichológiai tárgyak
Készségfejlesztő kurzusok
 
Szakdolgozati (TDK) témák:
 
 
Tudományos profil:
Kutatások: személyiség és klinikai pszichológia, szociálpszichológia, szervezetpszichológia, egészségpszichológia, neveléstudomány és inkluzív pedagógia területén.
Ismeretterjesztés: A Kutatók Éjszakája rendezvényei + A Verzár Frigyes Szakkollégium rendezvényei
 
Fontosabb események:
Konferencia: A minden év novemberében megrendezésre kerülő Magyar Tudomány Ünnepe kari tudományos konferenciáján és az ugyancsak évente esedékes Nyíregyházi Doktoranduszkonferencia rendezvényein a kezdetektől fogva állandó résztvevők a tanszék tagjai.