Az Evangélikus Roma Szakkollégium felvételi hirdetménye a 2015/2016-os tanév 2. félévére

2016, január 11 - 15:37 A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára.
Az Evangélikus Roma Szakkollégium felvételi hirdetménye
a 2015/2016-os tanév 2. félévére
 
A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára. 
 
Olyan – elsősorban cigány/roma származású, illetve halmozottan hátrányos helyzetű – hallgatókat keresünk, akik felsőoktatási tanulmányaik elvégzése mellett azonosulni tudnak az intézmény keresztény értékrendjével, vállalják a cigány, valamint magyar identitásra építő tanulmányi, kulturális és közösségi programokat. Felekezeti hovatartozástól függetlenül várjuk az érdeklődő fiatalokat. 
 
A szakkollégium célkitűzése, hogy hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató sikeres roma értelmiségiek formálásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel.
 
Elhelyezés és az oktatás helyszíne:
Nyíregyházi Egyetem Campus Kollégiuma (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.), ahová a Neptun rendszeren keresztül lehet férőhelyet igényelni.
 
Ösztöndíjak és kollégiumi díjak:
Az ösztöndíj összege a tanulmányi teljesítménytől, a programokon való részvételtől, a közösség érdekében végzett munkától, aktivitástól függ. A kollégiumi díjat a hallgatók ebből az ösztöndíjból fizethetik.
 
 
A képzés felépítése és menete:
A Szakkollégium közösségi teret, a szakmai fejlődéshez nélkülözhetetlen professzionális légkört biztosít hallgatói számára. 
Szakmai programunk műhelymunka keretében valósul meg, amiben teret kap a spiritualitás, közismereti és kulturális elemek. 
 
Közösségi, gyülekezeti alkalmak és tevékenységek                
A kereszténység létrejöttével és történetével kapcsolatos ismeretek
A kereszténység, mint történelem és társadalomformáló erő, értékrend
A cigányság története, szociológiai jellemzői, népismeret / kulturális antropológia
Művészetek (irodalom, képzőművészet, zene, tánc, színház és színjátszás)
Romák az oktatásban, romák a munkaerő-piacon
Kisebbségvédelem, esélyegyenlőség
Előítélet csökkentés, civil kezdeményezések, roma programok  
Kommunikáció-fejlesztés  
Tréningek, vitakultúra fejlesztése
Idegen nyelvi képzés - felkészítés nyelvvizsgára
A programok egyik része kötelező, másik része választható, illetve önkéntes alapon működik. 
 
 
 
A felvételi eljárás két részből áll:
 
Az első részben a beküldött dokumentumokat (pályázatokat) értékeli a Szakkollégium felvételi bizottsága. A második részben a pályázati feltételeknek eleget tevő jelöltek szóbeli meghallgatáson vesznek részt, ahol a Szakkollégium célkitűzéseivel kapcsolatos motivációról tájékozódik a felvételi bizottság, ezután alakul ki a felvételt elnyert hallgatók listája.
 
Beküldendő pályázati anyag először jelentkezők számára: 
1. fényképes önéletrajz elérhetőségekkel 
2. kézzel írott motivációs levél („miért szeretnék szakkollégista lenni?”)
3. egy 1-1,5oldalas dolgozat a következő címmel: „Mit szeretnék tenni közösségemért diplomásként?”
4. felsőfokú tanulmányi eredményt dokumentáló, a lezárt félévek tanulmányi átlagát tartalmazó, Tanulmányi Osztály által hitelesített irat másolata, vagy a felvételt igazoló értesítés másolata (keresztfélévben kezdő 1. évesek esetében)
5. lelkészi ajánlás (egy hónapnál nem régebbi)
6. kitöltött jelentkezési lap (a jelentkezési lap letölthető:https://drive.google.com/file/d/0B6f7qiulrWEPMDU5eTNNSDk4T00/view?pli=1h...
 
Beküldendő pályázati anyag korábbi hallgatók számára: 
1. egy 1-1,5 oldalas dolgozat a következő címmel: „Mit szeretnék tenni közösségemért diplomásként?”
2. felsőfokú tanulmányi eredményt dokumentáló, a lezárt félévek tanulmányi átlagát tartalmazó, Tanulmányi Osztály által hitelesített irat másolata
3. kitöltött jelentkezési lap (a jelentkezési lap letölthető:https://drive.google.com/file/d/0B6f7qiulrWEPMDU5eTNNSDk4T00/view?pli=1h...
 
A halmozottan hátrányos helyzetet dokumentáló igazolásokat a szerződéskötés előtt be kell mutatni!
A jelentkezést az evromszak@gmail.com e-mail címre kérjük eljuttatni, illetve postai úton az Evangélikus Roma Szakkollégium levelezési címére: 4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3. (Figyelem, a szóbeli felvételi vizsga nem ezen a címen zajlik majd!)
 
Jelentkezési határidő: 2016. január 27. (A dokumentumok beérkezésének határideje.)
Szóbeli felvételi időpontja: 2016. február 5. 09.00
Szóbeli helyszíne: Nyíregyházi Egyetem, Sóstói út 31/b. B épület 105-ös terem
(Szóbeli elbeszélgetésre a beérkezett dokumentumok alapján kerül sor.)
 
 
További információ:
 
Molnár Erzsébet, intézményvezető: 0620/824-5402
Facebook: Evangélikus Roma Szakkollégium