GERONTOLÓGIA TANSZÉK

 
A tanszék 2014 szeptemberében alakult a karon dr. Semsei Imre vezetésével, s ez az ország első (s mind ez idáig egyetlen) Gerontológia Tanszéke. A tanszék munkatársai - a gerontológia multi-diszciplinaritásából következően – több különböző végzettségű és profilú szakemberek, s képviselik a biogerontológiától, a társadalom-gerontológiáig az öregedéstudomány különböző területeit.
 
 
 
Tanszékvezető:
Tagjai:
 • Dr. Horváth László
 • Dr. Huszti Éva
 • Dr. Kovács-Nagy Klára
 • Dr. Papp Katalin
 • Patyán László
További óraadó oktatóink és külső munkatársaink:
 
 • Prof. dr. Bakó Gyula (DE, Belgyógyászati Intézet, Geriátria Tanszék)
 • Dr. Boga Bálint
 • Kárándi Erzsébet (Fazekas Gábor Idősek Otthona, Hajdúböszörmény)

Demonstrátoraink:

 • Djogni Joel Ségnon
 • Molnár Gáborné
Oktatási profil:
 
Gerontológia oktatása:
A gerontológia tárgyat mindhárom (BSc, MSC, PhD és posztgraduális) szinten oktatjuk mind a társadalomtudományi képzésekben (szociális munkás) mind pedig az egészségtudományi képzések (ápoló, szülésznő, mentőtiszt, egészségügyi szervező) keretén belül. 
Emellett oktatóink gerontológia órát tartanak más intézményeknél (Népegészségügyi Kar – gyógytornász képzés; Zsigmond Király Főiskola Budapest – andragógus képzés) magyar és angol nyelven is.
Szociális szakvizsgát szervezünk, és akkreditált továbbképzésekben oktatunk az „Idősek szociális ellátása” témacsoportban.
 
Kurzusaink:
Egyéb tárgyak oktatása:
 • Fogyatékosság és társadalom
 • Szociális munka
 • Szabadidő pedagógia
 • Szociológia I.
 • Társadalomstatisztika
 • Kutatásmódszertani alapismeretek
 • Magyar társadalom III.
 • Szociális munka IV.
 • Közösségi munka módszerei
 • SPSS alkalmazása a társadalomtudományi kutatásokban
 • Alkalmazott ápolástudományi ismeretek
 • Az egészségügy és az ápolás általános alapelvei
 • Bizonyítékokon alapuló egészségügyi ellátás
 • General principles in health care and nursing
 • Introduction to nursing and clinical medicine
 • Rehabilitációs ismeretek
 • Szakápolástan
 • Szakmai protokoll ismeretek
Tudományos profil:
 
Kutatások:
Kutatási témáink:
 • Fogyatékos gyermekek és családjaik segítése
 • Nyíregyháza Életminősége 2008, 2010, 2012, 2015
 • A nyíregyházi járás életminősége 2015
 • Nyíregyháza ifjúsága 2015
 • Kapcsolati napló a személyes kapcsolathálózatok vizsgálatában
 • SHARE adatbázisok elemzése
 • CAM kutatás a kar hallgatói körében
 • Hospital survey on patient Safety
 • Research and Innovation actions – Innovatin actions
 • Partners in Health (PIH) scale
 • Support for the definition of core competences of healthcare assistants (CC4HCA) 
 
Doktori programok:
Tanszékünk oktatói két doktori program (Humántudományok Doktori Iskola és az Egészségtudományok Doktori Iskola programjaiban is részt vesznek.
 
Ismeretterjesztés:
A tanszék munkatársai, a Nyíregyháza város önkormányzatával együttműködésben, működtetik a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiáját, mely első eleme a Debreceni Egyetem kialakítandó Harmadik Kor Egyeteme programnak. Az ide tartozó tevékenységeink összefoglalása megtalálható a www.aktividosodes.hu weboldalunkon.
 
Fontosabb események:
Konferencia: Minden év november végén - december elején megrendezi tanszékünk az immár hagyományos Nyíregyházi Gerontológiai Napokat.
Szimpózium: Minden negyedik évben megrendezzük az Ápolói és Szülésznői Szimpóziumot, a Visegrádi Négyek partnerségével (South Bohemia University, Rzeszow University, Constantine the Philosopher University in Nitra). 
 
Kiadványok:
Magyar Gerontológia folyóirat: 
A 2009-ben alapított Magyar Gerontológia folyóirat Magyarország első és egyetlen öregedéssel foglalkozó szakmai lapja, negyedéves megjelenéssel (on-line verzió: ISSN: 2062-3690; nyomtatott verzió: ISSN: 2062-3682).
 
Jegyzeteink:
 • Huszti Éva (2015): Megismer-hetem. A személyes kapcsolathálózat feltárásának új formája: kapcsolati napló. Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kari jegyzetek 25. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. (ISBN: 978 963 318 491 2)
 • Papp K. – Marsi E. – Patyán L. (2014): Rehabilitáció. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar. TÁMOP-4.1.2 A1 és a TÁMOP-4.1.2 A2 könyvei
 • Papp K. (2014): Geriátriai ismeretek és ápolástana. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar. TÁMOP-4.1.2 A1 és a TÁMOP-4.1.2 A2 könyvei
 • Papp K.-Ujváriné Siket A. (2014): Az egészségügy és az ápolás alapelvei. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar. TÁMOP-4.1.2 A1 és a TÁMOP-4.1.2 A2 könyvei
 • Semsei I. (2008): Prevenció – az öregedés lassításának lehetőségei: elméleti lehetőségek. In: Gerontológia. (Szerk.: Semsei I.) Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kari jegyzetek 15. Start Nyomda, Nyíregyháza. pp. 486-491.
 • Semsei I. (szerk.) (2011): Gerontológia I. & II. 2. Bővített, javított kiadás. Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kari jegyzetek 17. Egyetemi Nyomda, Debrecen. (ISBN: 978 963 318 186 7; 978 963 318 188 1)
 • Semsei I. (2014): Introduction to Gerontology. Book Series of Faculty of Health, No 20, University of Debrecen. University Press, Debrecen, Hungary. (ISBN:978 963 318 406 6)
 • Semsei I. (2014): Lectures in Gerontology. Book Series of Faculty of Health, No 21, University of Debrecen. University Press, Debrecen Hungary. (ISBN: 978 963 318 418 9)
 • Semsei I. (Ed.) (2014): Gerontology. Volume I. Book Series of Faculty of Health, No 23, University of Debrecen. University Press, Debrecen, Hungary. (nyomdai előkészítésben)
 
Kapcsolatok:
 
Belföldi kapcsolataink:
A Debreceni Egyetem Belgyógyászati Intézete, 3 sz. Belgyógyászati Klinikáján működő Geriátriai Tanszék szorosan együttműködik tanszékünkkel mind az oktatás, mind pedig a tudomány területén.
A Zsigmond Király Főiskola (Budapest) Kommunikáció és Művelődéstudományi Intézetével szorosan együttműködünk az andragógia és a gerontagógia területén.
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal együttműködünk a szociális szakvizsgáztatás és akkreditált továbbképzések területén.
A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézetével való együttműködés, többek között közös szakmai honlap fejlesztés.
MESZK (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara) www.meszk.hu
 
Külföldi kapcsolataink: 
 • A Gerontológiai Tudományos Koordinációs Központ, mely a kar kiemelt szervezeti egysége az AGE Platform Europe (Brüsszel) Administrative Council tagja, s jelenleg Magyarország képviselője ebben az európai uniós szervezetben, mely az idősek és az idősekért alapított európai szervezeteket tömöríti magába.
 • A Thomas Bata University (Zlin, Csehország) együttműködik tanszékünkkel különböző öregedéssel kapcsolatos területeken, mint például az idősödéssel kapcsolatos európai uniós pályázatok.
 • A Nova Southeastern University (Fort Lauderdale, USA) College of Osteopathic Medicine karával szerződésünk van hallgató és oktatócserére, tudományos és oktatási területeken való együttműködésre, különös tekintettel a távoktatásra.
 • A South Bohemia University (Ceske Budejovice, Csehország), Faculty of Health and Social Sciences-el több területen is együttműködünk a gerontológia területén. Közösen dolgozzunk ki például egy „joint-degree” programot is Geriatric Nursing témájában.
 • ENNE (European Network of Nursing in Higher Education) http://www.samk.fi/network_of_european_nursing
 • ETNA (European Transcultural Nursing Association) http://europeantransculturalnurses.eu/