Gazdálkodási Részleg

A Gazdálkodási részleg feladata a Kar gazdálkodásának, a költségvetése felhasználásának koordinálása. Ennek értelmében elkészíti a Kar éves belső költségvetését, beszámolóját, kidolgozza, koordinálja és fenntartja a gazdálkodási folyamatokat. Koordinálja az infrastruktúra működtetését, az anyag és eszközgazdálkodást, a szabad kapacitás hasznosítását. Adminisztrálja a gazdálkodás folyamatait, azzal kapcsolatos nyilvántartásokat vezet, kimutatásokat készít. Gazdálkodást érintő kérdésekben segíti a Dékán munkáját, melynek keretében döntés előkészítő feladatokat végez. Kezeli, nyilvántartja a Kar különféle bevételeit, adatot szolgáltat a Kar vezetése részére.