Elméleti és Integratív Egészségtudományi Tanszék

Elméleti és Integratív Egészségtudományi Tanszék 
 
Az Elméleti Egészségtudományi Tanszéket 2002-ben hozta létre Dr. Kalapos István Ph.D, főiskolai tanár. Elméleti és Integratív Egészségtudományi Tanszékké 2015-ben módosult, Dr. Kalapos István vezetésével. A tanszékhez tartozó, alapozó, elméleti törzs tantárgyak oktatása a képzés első három félévében meghatározóan fontos az orvos/egészségtudomány további, ráépülő klinikai és gyakorlati tárgyainak megértéséhez, elsajátításához. A morfológiai alapok, a biokémiai folyamatok és a szervezet működésének élettani/kórélettani összefüggései, a funkcionális szemléletmód nélkülözhetetlenek a további tantárgyak tanulásához. Fontos célkitűzésünk, hogy Karunk szakjain, a jövőben oktassuk az Integratív Medicina illetve a Komplementer Medicina alapismereteit, így a mai kor követelményeinek megfelelő szemléletet alakíthatunk ki hallgatóinkban. 
 
 
Személyi összetétel:
Tanszékvezető:
 • Dr. Kalapos István Ph.D, főiskolai tanár, orvos, élettanász
Tagok:
 • Dr. Lipóczki Imre főiskolai docens, orvos, akupunktőr
 • Dr. Kamarási Viktória tanársegéd, orvos, gyermekgyógyász
 • Molnár Mónika mestertanár, biológia-pedagógia szakos tanár
 
Mindannyian teljes munkaidőben foglalkoztatottak.
 
 
Külsős oktatóink, óraadó szerződéssel:
 • Dr. Őszné Dr. Gajdos Anikó gyógyszerész
 • Dr. Gebri Györgyi gyógyszerész (gyógyszertant oktatnak)
 • Dr. Fodor Mihály igazságügyi orvostant oktató orvos (DE)
 • Dr. Bacsó Zsolt biofizikát oktató orvos (DE)
 • Dr. Szabó Gábor funkcionális anatómiát (vázrendszer) oktató traumatológus (JAON)
 
OKTATÁSI  PROFIL
 
Oktatás 2015. szeptember 7-től
 
 • Dr. Kalapos István Élettan-Kórélettan I.,II.
 • Dr. Lipóczki Imre Komplementer és alternatív Medicina, Nosocomiális fertőzések, A természetgyógyászat alapjai
 • Dr. Kamarási Viktória Funkcionális anatómia (zsigertan, idegrendszer) Gyermekgyógyászat IV., Mikrobiológia Klinikai genetika, Infectológia
 • Molnár Mónika Funkcionális anatómia I.,II, (sejtbiológia, genetika), Biokémia, Pedagógia I. Megelőző orvostan és Népegészségtan II., (ökológia)
 • Dr. Szabó Gábor (külsős) Funkcionális anatómia (csonttan, izomtan, vázrendszer)
 
Megjegyzés: 
Dr. Harsányi Gergő 2015. szeptembertől már nem a tanszékünk munkatársa, nem oktat, nem vizsgáztat. A Funkcionális anatómia tantárgyat Dr. Kamarási Viktória, Molnár Mónika, és Dr. Szabó Gábor oktatják.  
Sajnálatos esemény, hogy 2015 nyarán elhunyt kedves munkatársunk, Kulja András. Az általa oktatott Mikrobiológia tantárgyat Dr. Kamarási Viktória oktatja. 
 
A kötelező, kötelezően választható, alapozó, elméleti törzs tantárgyak oktatása, vizsgáztatása meghatározóan fontos a további, klinikai tárgyak képzésében. 
A tanszék főállású oktatóinak vizsgáztatási és számonkérési terhelése a nagy évfolyam létszámok és a több tárgy oktatása miatt kiugróan magas.
 
Feladataink közül a színvonalas oktatásé a prioritás. Kötelességünk, hogy magas szintű, jól követhető, up to date tartalmú tananyagokat prezentáljunk a hallgatók felé. 
 
 
A következőkben ismertetem a tanszékünkhöz tartozó
tantárgyak és tantárgyfelelősök neveit:
 
 • Funkcionális anatómia (I-II-III-IV.) Dr. Kalapos István
 • Élettan-Kórélettan (I-II) Dr. Kalapos István 
 • Biokémia (I-II) Dr. Kalapos István
 • Latin Dr. Kalapos István
 • Egészségtudományi ismeretek (I-II-III-IV.) Dr. Kalapos István
/Ápoló MSc/
 
 • Biofizika Dr. Bacsó Zsolt (DE)
 • Mikrobiológia Dr. Szabó Béla  (DE)
 • Gyógyszertan Prof. Dr. Szilvássy Zoltán (DE)
 • Patológia Dr. Francz Monika (JAON)
 • Igazságügyi orvostan Dr. Herczeg László (DE)
 • Komplementer és alternatív medicina Dr. Kósa Zsigmond
 • A természetgyógyászat alapjai Dr. Kósa Zsigmond
 • Biológiai antropológia Dr. Kalapos István
 
További fontos célkitűzés, hogy Karunk egészségtudományi és akár társadalomtudományi szakjain, a jövőben oktassuk az Integratív Medicina illetve a Komplementer Medicina alapismereteit, és a mai kor követelményeinek megfelelő szemléletet alakítsunk ki hallgatóinkban.
 
TUDOMÁNYOS PROFIL
 
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy Dr. Kalapos István tanszékvezető – meghívott előadóként – tarthatott előadást 2014-ben az I., 2015-ben a II. Interdiszciplináris Komplementer Medicina Kongresszuson, Budapesten, az alábbi témákban:
- Az európai és a kínai orvoslás összehasonlító elemzése
- Az egészséges életmód tényezői/”Éljünk egészségesebben!”
Ezen témákban a tanszékvezetőt felkérték előadás tartására a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karáról is. Dr. Kalapos István a Tudomány Napján tartott előadást az Egészségügyi Karon: Az Integratív Medicina jelentősége címmel.
A tanszékvezető részt vett a Nyíregyházi Gerontológiai Napok keretében rendezett konferencián, ahol előadásának címe volt: „Még sokáig öregedjünk, minél tovább élhessünk!”
 
Fontos megemlíteni, hogy Dr. Lipóczki Imre 2015. szeptemberében Budapesten tartott előadást a Magyar Akupunktúrás Orvosok Társaságának jubileumi Kongresszusán a Tung akupunktúra sajátosságairól és használatának tapasztalatairól.
Dr. Lipóczki Imre részt vett a Nyíregyházi Gerontológiai Konferencián, ahol előadásának címe volt”A komplementer medicina egyszerű és természetes eszközeivel a derűs életkorért.”
 
Büszkék lehetünk Ph.D-tanulmányait folytató munkatársainkra is.
Molnár Mónika mestertanár előadást tartott Nyíregyházán a Doktorandusz Konferencián és aktív publikálást végez.
 
Másik kollégánk, Dr. Kamarási Viktória 2013-ban kezdte el Ph.D tanulmányait, a Debreceni Egyetem Egészségtudományok Doktori Iskolában. 
Az Orvosi Hetilapban nemrég fogadták el az első cikkét (2015, 156(38), 1523-1531), melynek címe: Szisztematikus irodalmi áttekintések módszertana és jelentősége. Munkatársunk az első szerző. Külön értéke, hogy összefoglaló közlemény.
 
Munkatársaink közül Dr. Kalapos István és Dr. Lipóczki Imre felajánlották ismeretterjesztő előadás tartását a „Szépkorúak Akadémiáján”.
 
Kari feladatként, a tanszék munkatársaival részt veszünk a jövő évi közép/emelt szintű Érettségi Felkészítő tanfolyam szervezésében: Biológia és Egészségügyi alapismeretek tárgyakból.
 
2015 őszén vállalt Referátumaink:
 
Dr. Lipóczki Imre: Különböző gyógyhatások eredményeinek nyomon követése, a változások igazolása Acugraph-os vizsgálatokkal. (Az egyes meridiánok Qi energiaszintjeinek változása, összehasonlítása a beavatkozás előtt és után)
 
Dr. Kamarási Viktória: Szisztematikus irodalmi áttekintések módszertana és jelentősége
 
Molnár Mónika: Természetes populációk variabilitás vizsgálatának paleoantropológiai megközelítése
 
Dr. Kalapos István: Az Integratív Medicina jelentősége (továbbképzés oktatóink számára)
 
Vállalásainkat az ősz folyamán teljesítettük.
 
Munkatársak részvétele a DE EK Bizottságaiban:
 
 • Molnár Mónika: Oktatásfejlesztési Bizottság TDT, DETEP Kari Bizottság Fogyatékossággal élő hallgatók Bizottsága (elnök)
 • Dr. Kamarási Viktória: Minőségfejlesztési Bizottság
 • Dr. Kalapos István: Tudományos Tanácsadó és Promóciós Bizottság 
 
Kitüntetés, elismerés:
 
A DE EK 25 éves fennállásának alkalmából Dr. Kalapos István, aki 2007 és 2010 között látta el a dékáni feladatait, 2015 májusában a jubileumi Kari Tanács ülésen, a „25 éves az Egészségügyi Kar” arany Emlékérmet kapta meg.
 
Az előttünk álló feladatok, tervek:
 • Ph.D-tanulmányok sikeres folytatása
 • további publikációk, szakmai cikkek megjelenése
 • az integratív medicina szemléletének kialakítása, fejlesztése
 • rendszeres kongresszusi részvétel
 • oktatásfejlesztés, tanagyagok modernizálása, a legújabb eredmények beépítése a tanított ismeretekbe,
 • a hallgatók tanulását elősegítő oktatási segédanyagok színvonalas összeállítása
 • rendszeres irodalmazás, referátumok tartása
 • Hatvanasok Klubjának további szervezése (dr. Kalapos István)
 
Nyíregyháza, 2015. december 09.
 
Dr. Kalapos István s.k.
    tanszékvezető
    főiskolai tanár