Egészségügyi Továbbképzés

DEBRECENI EGYETEM  EGÉSZSÉGÜGYI  KAR REGIONÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT
 
 

Központ vezetője:

 
Oktatásszervezők: 
 
 
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. sz.
 
Letölthető dokumentumok:
 
Hospice  Képzések:
 

Kötelező szakmacsoportos továbbképzések
 
Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport
Az idősellátás elmélete és gyakorlata
Időpont: 2016. január 29. (08.00-tól);- január 30. (08.00-tól); (2x10óra)
Helyszín: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 4400, Nyíregyháza Sóstói u. 2.-4.

Jelentkezési határidő: 2016 január 25.  Jelentkezési lap  Értesítő

Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport
Az idősellátás elmélete és gyakorlata
Időpont: 2016. február 26. (08.00-tól);- február 27. (08.00-tól); (2x10óra)
Helyszín: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 4400, Nyíregyháza Sóstói u. 2.-4.
Jelentkezési határidő: 2016 február 22. Jelentkezési lap Értesítő
 
Laboratóriumi diagnosztika szakmacsoport

Új diagnosztikus módszerek és eljárások a laboratóriumokban
Időpont: 2016. április 01. (08.00-tól);- április 02. (08.00-tól); (2x10óra)
Helyszín: JNSZ Megyei Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet, 5000 Szolnok Tószegi u. 29.
Jelentkezési határidő: 2016 március 29. Jelentkezési lap Értesítő

 

 

Tájékoztató az egészségügyi szakdolgozók megváltozott továbbképzési rendszeréről
 
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy megjelent az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek szabályairól szóló 63/2011 (XI.29.) NEFMI rendelet, mely 2012. január 1-jén hatályba lépett. Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette az egészségügyi szakdolgozók szabályairól szóló 28/1998 (VI.17.) NM rendelet.
 
A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgoznak - e rendelet 1.§ alapján:
 
-    kötelező szakmacsoportos elméleti,
-    szabadon választható elméleti, és
-    gyakorlati
továbbképzési formákban kell részt vennie.
 
A továbbképzési időszak alatt a szakképesítésének (szakképesítéseinek) megfelelő szakmacsoportonként összesen 150 pontot kell teljesítenie.

 

Kötelező szakmacsoportos továbbképzés
 
A továbbképzési időszak alatt az egészségügyi szakdolgozónak szakmacsoportonként legalább 30 pontot kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam teljesítésével kell megszereznie.
Az egészségügyért felelős miniszter a Szakmai Kollégium, a GYEMSZI és a MESZK javaslatára legalább 5 évenként meghatározza a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam tartalmát és azt a minisztérium honlapján közzé teszi.
 
Az egészségügyi szakdolgozók kötelező szakmacsoportos továbbképzését végzik:
a felsőoktatási intézmények orvos- vagy egészségtudományi karai, a GYEMSZI, és a szakmacsoportos továbbképzések lefolytatására a 4. § (4) bekezdésben meghatározott akkreditáció útján jogosultságot szerzett egészségügyi intézmények, valamint iskolarendszerű egészségügyi szakképzést folytató intézmények - azokban a szakmacsoportokban, amelyekben képzést is szerveznek.
 
A továbbképzési időszak alatt - az Eütv. 104. §-ában meghatározott nem-konvencionális eljárások körébe tartozó továbbképzések kivételével - egy kötelező szakmacsoportos továbbképzés államilag finanszírozott.
A költségvetési támogatás a továbbképzés szervezésére jogosult intézmény részére utólag kerül biztosításra.
 
 
Szabadon választható elméleti továbbképzés
 
Szabadon választható elméleti továbbképzést bármely gazdálkodó szerv szervezhet.
Szabadon választható elméleti tanfolyamnak minősül:
 
-    elméleti továbbképzési tanfolyam,
-    munkahelyen belül szervezett rendszeres továbbképzés,
-    szakmai célú tanulmányút,
-    az adott szakterületen végzett tudományos tevékenység,
-    az adott szakképesítésnek megfelelő szakmai vizsga jellemző írásbeli feladatsorának, legalább 75%-os eredménnyel történő megoldása.
 
A pontérték meghatározásának alapjául szolgáló dokumentumokat a továbbképzést szervező a pontérték megállapításától számított 10 évig köteles megőrizni.
A továbbképzés szervezője a továbbképzést a minősítéstől számított 2 évig jogosult minősített továbbképzésként megszervezni.
 
Gyakorlati továbbképzés
 
A továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítéséhez a továbbképzésre kötelezettnek legalább 3 évet kell hazai vagy külföldi foglalkoztatónál a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakmacsoportnak (szakmacsoportoknak) megfelelő munkakörben eltöltenie.
Egy év gyakorlati idő értéke 20 pont.
 
2012. január 1-jét megelőzően pontértékeléssel ellátott, az egészségügyi szakdolgozó által teljesített tanfolyamok pontértéke kötelező szakmacsoportos továbbképzés keretében megszerzett pontként kerül beszámításra.
Azon egészségügyi szakdolgozónak, akinek a folyamatban lévő továbbképzési időszakából a rendelet hatálybalépésekor 3 év vagy annál kevesebb idő van hátra, a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez a továbbképzési időszak alatt a továbbképzési rendeletben foglaltak szerint a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakmacsoportonként összesen 100 pont teljesítését kell igazolnia.