Egészségügyi Szociális Munka Mesterképzés

Szakfelelős
Dr. Szoboszlai Katalin tanszékvezető főiskolai docens
 
A képzés célja
A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik az egészség- és társadalomtudományok területén megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek az egészségügyi és szociális problémák kezelésére a szakmai, a társadalmi és az ágazatközi együttműködés során. A végzett szakemberek aktív résztvevőivé válnak a preventív tevékenységeknek és az akut problémák megoldására irányuló tevékenységi formáknak, illetve az utógondozásnak az egészségügyi és a szociális rendszerekben. 
A szakon végzettek felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek a képzés következő szintjén, doktori képzésben történő folytatásához.
 
Ki az egészségügyi szociális munka szakember?
A mesterképzésben végzett egészségügyi szociális munka szakembereket a munkaerő-piacon kórházakban, rehabilitációs és szociális intézményekben, mint például idősek gondozása, szenvedélybetegek ellátása, pszichiátriai betegek és hajléktalanok ellátása, valamint rehabilitációval foglalkozó intézményekben foglalkoztatják.
 
A munkavállalás mellett hallgatóinkat felkészítjük a Bolognai képzési rendszer következő szintén történő továbbtanulásra. A mesterdiplomával rendelkezők jelentkezhetnek a Debreceni Egyetem Doktori Iskoláiba, így a Humán Tudományok Doktori Iskola és az Egészségtudományok Doktori Iskola programjaiba, ahol szakunk oktatói közül többen a doktori iskolai oktatói, témavezetői. A doktori tanulmányok elvégzésével hallgatóink elérhetik a PhD tudományos fokozatot, amivel oktatói és kutatói munkát végezhetnek a felsőoktatásban.
 

Szaki tájékoztató