ÁPOLÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK

ÁPOLÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK
 
Az Ápolástudományi Tanszék elődje Ápolási Tanszék néven 2000. április 01-én jött létre Dr. Szabó Tünde koordinációjával. A jelenlegi Ápolástudományi Tanszék 2013 márciusában alakult a karon Dr. Sárváry Attila vezetésével. A tanszék munkatársai ápolástudományi és egészségtudományi szakemberek és az ápolástudomány különböző területeit képviselik. Megjelenítik az ápolásoktatás, az ápoláskutatás, a klinikai ápolás az akut és krónikus ápolás szegmenseit.
 
Tanszékvezető: Dr. Sárváry Attila
Tagjai:

További óraadó oktatóink és külső munkatársaink:

 • Dr. Szerafin László (Sz.-Sz.-B. Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Hematológia, Nyíregyháza)
 • Dr. Diószeghy Péter (Sz.-Sz.-B. Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Neurológia, Nyíregyháza)
 • Dr. Együtt Mihály (Revamed Kft., Sebész, Nyíregyháza)
 • Dr. Riskó Ferenc (Sz.-Sz.-B. Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Sürgősségi Osztály, Nyíregyháza)
 • Móricz Istvánné (Minőségügyi szakember)
 • Dr. Pataki Piroska (Vásárosnaményi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete)
 • Dr. Beregvári Zoltán (Sz.-Sz.-B. Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Szeptikus Sebészet, Nyíregyháza)
 • Dr. Őszéné Dr. Gajdos Anikó (Sz.-Sz.-B. Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza)
 • Dr. Gebri Györgyi (Viola Gyógyszertár, Nyíregyháza)
 • Dr. Móré E. Csaba (Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Felnőtt Pszichiátria Osztály, Debrecen)
 • Dr. Birinyi László (Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti - Nőgyógyászati Klinika, Debrecen)
  
Demonstrátoraink:
 • Szendrei Enikő Gyöngyi IV. évf. Ápoló
 • Péntek Zsófia II. évf. Ápoló
 • Morauszki Tibor II. évf. Mentőtiszt
 • Laskai Ivett II. évf. Mentőtiszt
Oktatási profil:
Főbb ápolással kapcsolatos tantárgyak oktatása 
 
A tanszék munkatársai részt vesznek az alap és mesterképzésben az ápolással, gondozással, rehabilitációval, valamint az ápoláskutatással kapcsolatos ismeretek oktatásában. Ezek során a hallgatók széleskörű ismereteket szereznek az ápolás etikai normáiról, elsajátíthatják az ápolás és szakápolástan gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati alapokat, irányelveket és protokollokat, az ápoláskutatás alapjait. Ezen kívül a munkatársak végzik a klinikai gyakorlatok szervezését is.
Főbb ápolástudományi tantárgyaink alapszakon az Ápoló szakirányon
 • Az egészségügy és az ápolás általános alapelvei
 • Szakápolástan
 • Műtéti szakápolástan
 • Klinikai gyakorlat
 • Transzkultúrális ápolás
Főbb ápolástudományi tantárgyaink az Ápolás mesterszakon
 • Az Alkalmazott ápolástudományi ismeretek
 • Az Alkalmazott népegészségügy és epidemiológia
 • A Modern vezetéselmélet
 • Alkalmazott kutatásmódszertan
Egyéb tárgyak oktatása:
A tanszék munkatársai részt vesznek a népegészségügy, az egészségfejlesztés és a pedagógiai ismeretekkel kapcsolatos tantárgyak elméleti és gyakorlati oktatásában is. A tantárgyak elsajátítása során a hallgatók megismerhetik a népegészségügy és egészségfejlesztés elméleti és gyakorlati vonatkozásait. 
 
Főbb tárgyak az alapképzés Ápoló szakirányán
 • A Kutatás metodika alapjai
 • Szaknyelv
 • Táplálkozástan 
Főbb tárgyak az Ápolás mesterszakon:
 • A Szakmai protokoll ismeretek
 • Az Egészségügyi rendszerek és menedzsment ismeretek
 • A Gerontológia és klinikai geriátria
Tudományos profil
Kutatások
 
Az Ápolástudományi Tanszéken folyó kutatások alapvetően három területre fókuszálnak:
 
1. Az egészségügyi humánerőforrással kapcsolatos vizsgálatok. Ezen belül az ápoló hallgatók és az egészségügyben dolgozó ápolók pályaválasztási attitűdjének, migrációjának, az egészségügyi humánerőforrás tervezésnek, illetve az ápolók egészségi állapotának vizsgálata.
2. A krónikus betegek ellátásának vizsgálata. Ezen belül a krónikus betegek ellátásának minőségi vizsgálata, az otthoni szakápolás és hospice ellátás kérdéseinek vizsgálata.
3. Népegészségügyi jellegű kutatások. A kisebbségek (elsősorban romák) és a migránsok egészségi állapota.
 
Pályázatok: 
 
A tanszék munkatársai alapítóként vettek részt 2005-ben az ETNA (European Transcultural Nursing Association) nemzetközi szervezet megalapításában. 
 
 
A tanszék munkatársai a nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően számos nemzetközi kutatásba kapcsolódtak be. Ezek közül a legjelentősebbek a következők:
- Nemzetközi szinten 5 ország (Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország) ápoló képzést folytató felsőoktatási intézményeivel folyik megkezdett kutatás, melynek témája az ápolók helyzete, az Európai Uniós elvárásokhoz, valamint a WHO irányelveihez viszonyítva. 
- Az ETNA (European Transcultural Nursing Association) keretében 2005 óta folyamatos részt vesz a tanszék az eltérő kultúrájú országok ápolási sajátosságainak kutatásában. E témában a DE EK 2006-ban hat országból érkezett szakemberekkel együtt Nyári Egyetemet szervezett.
- Négy ország együttműködésével, EU támogatással, zajlott a „Toward Active Old Age” kutatási program, melyben a Magyar Ápolási Egyesület felkérésére a DE EK Ápoló szakja volt a magyar partner. Leonardo da Vinci Pilot Project-ként FIN-01-B-F-NT-126629 azonosító számmal történt a nemzetközi kutatás megvalósítása. 
- 2009-2011 között valósult meg 6 ország együttműködésével a ProDomo LLP pályázat, melyet az Európai Unió támogatott. A pályázat címe: “Transfer of Accreditation Best Practice for at-home care service – the Innovative Aspects Integrated by the Cooperative Work of the Partnership” Pro-Domo Project REF. N.: LLP-LDV/TOI/09/IT/0456. A partnerországok: Spanyolország, Németország, Szlovénia, Nagy-Britannia, Olaszország és Magyarország (DE EK) voltak. 
- 2012-2013 között folyt a HUSKROUA pályázat, melyben a DE EK és az Ungvári Egyetem közös együttműködése szerepel, a szociális és egészségügyi rendszer tanulmányozása és egészségfejlesztési programok kidolgozása a cél, a határ két oldalán megismerni az (otthon) ápolási, népegészségügyi és szociális helyzetet.
 
Nemzetközi szakmai szervezeti tagság: 
 • ENNE – European Network for Nursing Education,
 • FINE – Federation of Nursing Educators,
 • Sigma Theta Tau International (az USA legnagyobb ápolási szervezete). A szervezet 2010-ben a Karon tartotta éves európai fórumát.
 • ETNA – European Transcultural Nurse Association
 • FEPI - European Council of Nursing Regulators
 
Ismeretterjesztés
 
Fontosabb események:
 
Konferencia: A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Ápolástudományi Tanszéke három másik partneregyetemmel (a University of South Bohemia (Csehország), a Constantine the Philosopher University in Nitra (Szlovákia), a University of Rzeszów (Lengyelország)) közösen évente konferenciát (Sympozium) szervez az ápolók és szülésznők számára.
 
Intenzív program: A tanszék munkatársai és az ápoló szakos hallgatók rendszeresen bekapcsolódnak az Erasmus+ keretében különböző országokban és a karon megrendezésre kerülő intenzív programokba (IP).
 
Kiadványok:
 
Jegyzeteink:
1. Ujváriné Dr. Siket Adrienn, Szögi Nóra (2014): Közösségi ápolás. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar. (Kiadás alatt)
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010_0020_kozossegi_magy...
Angol nyelven:
Adrienn Siket Dr. Ujváriné, Nóra Szögi (2014): Community nursing. University of Debrecen Faculty of Health. (Kiadás alatt)
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010_0020_kozossegi_ango...
 
2. Dr. Papp Katalin, Ujváriné Dr. Siket Adrienn (2014): Az egészségügy és az ápolás általános alapelvei. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar. (Kiadás alatt)
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010_0020_apolas_magyar/...
Angol nyelven: 
Katalin Papp Dr., Adrienn Dr. Siket Ujváriné (2014): General principles of health care and nursing. University of Debrecen Faculty of Health. (Kiadás alatt)
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010_0020_apolas_angol/a...
 
3. Dr. Papp Katalin (2014): Rehabilitáció. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar. (Kiadás alatt)
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010_0020_rehabilitacio_...
 
 
4. Dr. Papp Katalin (2014): Geriátriai ismeretek és ápolástana. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar. (Kiadás alatt)
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010_0020_geriatria_magy...
 
5. Ködmön J (szerk) (2014): Mentorápoló jegyzet. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press, Debrecen.
 
Kapcsolatok:
 
Számos nemzetközi partnerintézménnyel van Erasmus Life Long Learning együttműködési szerződésünk. Az oktatók és hallgatók mobilitás és IP programokon vesznek részt. A szak 2011-ben és 2013-ban szervezte meg az ENNE IP programot, melynek fő témája a Problem Based Learning módszerrel esettanulmányok készítése volt.
Az Ápolás és Betegellátás Alapszak rendelkezik együttműködési megállapodásokkal a régió kórházaival, szociális és idősek otthonaival. Ezeken a helyeken történik a területi gyakorlati követelmények teljesítése. 
Külföldi partner intézményekkel való együttműködési szerződések keretében a hallgatók több hónapot is tölthetnek külföldön szakmai gyakorlaton. Ezen intézmények: Oulu University of Applied Siences (Finnország), Satakunta University of Applied Sciences (Pori, Finnország), Groningen Ápolóképző Intézet (Hollandia), University of South Bohemia Faculty of Health and Social Studies (Csehország), Hainburg és Pottendorf, Idősek Otthona (Ausztria), Istanbul University Florence Nightingale Faculty of Nursing (Törökország), University of Maribor Nursing College (Szlovénia). 
 

Főbb hazai partnereink:

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
  4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 68.
  4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
  4700 Mátészalka, Kórház u. 24.
  4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
 • Debreceni Egyetem Klinikai Központ
  4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
 • Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
  4143 Debrecen, Bartók Béla u. 2-26.
 • Felső Szabolcsi Kórház
  4600 Kisvárda, Árpád u. 26.
 • B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
  3525 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
 • B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
  Szent Ferenc Kórházi Telephely
  3529 Miskolc, Csabai kapu 42.
 • Miskolci Semmelweis Kórház Egészségügyi Központ
  3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Rendelőintézet
  5004 Szolnok, Tószegi út 21.
 • Gróf Tisza István Kórház
  4104 Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1.
 • Erzsébet Kórház
  3980 Sátoraljaújhely, Mártírok u. 9.
 • Markhot Ferenc Kórház
  3300 Eger, Széchenyi út 27-29.
 • Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.
  3700 Kazincbarcika, Május 1. u. 56.
 • Heim Pál Gyermekkórház
  1089 Budapest, Üllői út 86.
 • HM Állami Egészségügyi Központ
  1134 Budapest, Róbert krt. 44.
 
Főbb nemzetközi partnereink:
 
University of South Bohemia Faculty of Health and Social Studies (Csehország)
Constantine the Philosopher University in Nitra (Szlovákia)
University of Rzeszów (Lengyelország) 
Kajaani University of Applied Siences (Finnország)
Oulu University of Applied Siences (Finnország)
Satakunta University of Applied Sciences (Pori, Finnország)